Bezpečnost potravin

Metoda JRC se stává evropským standardem pro sladidla v potravinách

Vydáno: 10. 3. 2011
Autor:

Nová metoda (EN 15911:2010) umožňuje simultánní stanovení a kvantifikaci devíti sladidel v potravinách a nápojích.

Ve Společném výzkumném středisku EU (JRC–IRMM) vyvinuli metodu pro simultánní stanovení a kvantifikaci devíti sladidel v nápojích a ovoci konzervovaném ve skle a plechu.

Evropská komise pro standardizaci (CEN) schválila tuto metodu, která je založena na vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC–ELSD), ke stanovení koncentrace sladidel v potravinách jako evropský standard (EN 15911:2010). Národní úřady pro normalizaci v zemích EU, dále v Chorvatsku, na Islandu, v Norsku a Švýcarsku jsou vázány aplikovat tento evropský standard. To má zajistit řádnou implementaci současné legislativy.

Metoda umožňuje simultánní stanovení šesti sladidel, která byla autorizována legislativou EU, tj. acesulfamu-K (ACS-K), aspartamu (ASP), cyklamové kyseliny (CYC), sacharinu (SAC), sukralózy (SUC) a neohesperidinu dihydrochalkonu (NHDC) a dále tří neautorizovaných sladidel: neotame (NEO), alitame (ALI) a dulcinu (DUL).

Pomocí jedné analýzy se získá řada informací, které jsou potřebné pro správné značení potravin. Zjistí se, zda byla použita schválená či neschválená sladidla, zda byla dodržena maximální koncentrace u schválených šesti sladidel stanovená současnou legislativou.

Sladidla patří mezi potravinářská aditiva. Ta se přidávají do potravin z technologických důvodů, např. pro zajištění barvy, sladké chuti, konzervace potravin. Sladidla se používají ve stále se zvyšujícím okruhu potravinářských výrobků a nápojů. Jejich používání je přísně regulováno legislativou EU.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se zabývá revizí potravinářských aditiv, včetně sladidel. Cílem je posoudit, zda se konzumují bezpečně.

Zdroj: JRC Newsletter: February/March 2011, JRC–IRMM

Přehledná informace o potravinářských aditivech je k dispozici zde.