Bezpečnost potravin

Metanol v potravinách

Vydáno: 29. 3. 2011
Autor:

Stanovisko FSA-COT k účinkům dlouhodobého příjmu nízkých dávek metanolu z potravin, včetně aspartamu.

Nezávislý výbor pro toxicitu (COT) Úřadu pro potraviny ve Velké Británii (FSA) došel k závěru, že není pravděpodobné, aby dlouhodobá expozice metanolem konzumovaným prostřednictvím potravin, včetně expozice z aspartamu, byla škodlivá pro zdraví.

Metanol se tvoří v těle jako vedlejší produkt při tvorbě bílkovin. Nachází se také v potravinách, zejména v ovoci a zelenině a získává se rovněž ze sladidla aspartam. Někteří lidé jsou vystaveni parám metanolu v rámci své práce.

Konzumace vysokých dávek metanolu je toxická pro nervový systém, zejména je postižen zrak. Při dostatečně vysokém příjmu metanolu může dojít k trvalému oslepnutí. Toxicita vysokých dávek metanolu je dobře známa. COT byl proto požádán o radu, a to v souvislosti s účinky nízkých dávek metanolu při dlouhodobé expozici.

COT vzal do úvahy řadu důkazů, včetně dat týkajících se absorpce metanolu v těle, jeho odbourávání a vylučování. Zvažoval také to, jak se metanol v těle tvoří a kolik se ho přijímá z potravin a nápojů, včetně z aspartamu. Zkoumaly se i údaje o expozici na pracovišti.

Na základě závěrů, ke kterým COT ve svém stanovisku dospěl, FSA potvrdil, že aspartam nepředstavuje riziko při současných úrovních použití. Stanovisko COT k účinkům chronické expozice metanolem ze stravy je v příloze.

Příloha: COT statement on the effects of chronic dietary exposure to methanol (pdf, 124 kB, 22 stran)

Zdroj: FSA

Metanol v ovocných a zeleninových šťávách