Bezpečnost potravin

Měření welfare ve stájích

Vydáno: 23. 12. 2006
Autor:

Brazilský výzkum zaměřený na nové postupy pro studium chování zvířat a jejich welfare, využívá automatizovanou zobrazovací analýzu a interpretační systémy, které mohou hodnotit rozdíly v chování nosnic v různých podmínkách tepelného stresu  a poskytují řadu dalších možností.

NUPEA (Nucleus of Research on Ambience) – výzkumná skupina ESALQ/USP (Superior School of Agriculture) při univerzitě v Sao Paulu v Brazílii se zabývá hodnocením chování zvířat a stresu v různých podmínkách.
Skupina hledá alternativní a ekonomicky účinnou metodu hodnocení chování a welfare  zvířat. Monitorování v reálném čase rychle upozorní na změny v chování zvířat, které  naznačují problémy jako je stres a umožní, aby výrobci co nejrychleji přijali opravná opatření. Jednou z testovaných možností je automatizovaný systém zobrazování a analýzy.
Přímé sledování chování je časově náročné,vyžaduje specializovaného pracovníky jak na sbírání dat, tak na jejich analýzu a navíc přítomnost odborného pracovníka může zasahovat do chování zvířat. Použití kamer řeší jen problém vlivu osoby na chování zvířat a nadále zůstává   potřeba další osoby  schopné vybrat relevantní informace ze zobrazení.
Podle výzkumné skupiny se jako slibný ukazuje systém pro automatickou interpretaci zobrazení tzv. počítačový pohled, který by řešil oba problémy najednou a snížil by subjektivitu interpretace.