Bezpečnost potravin

Med příčinou botulismu u kojenců

Vydáno: 7. 2. 2002
Autor:

výskyt kojeneckého botulismu v USA a severských státech, analýza medu: biologicky test na myších, nově vyvinutý postup metodou PCR

V r. 1976 byly popsány první klinické případy kojeneckého botulismu. Onemocnění je způsobeno konzumací spor Clostridium botulinum, velmi zřídka jinými neurotoxigenními klostridii. Nevyzrálá střevní flóra kojence dovoluje, aby spory vyklíčily, pomnožily se a došlo k produkci neurotoxinů. Děti ve věku dva až šest týdnů jsou nejvíce citlivé na tuto infekci, kterou typicky způsobuje kmen A nebo proteolytický typ B. Kojenecký botulismus je v současné době nejčastější formou botulismu v USA. Uvádí se, že ročně se vyskytne 1,9 případů na 100 000 živých novorozenců. Ve většině těchto případů však zdroj infekce zůstává nejasný.
Med je dosud jedinou potravinou, která se dává do souvislosti s kojeneckým botulismem. Řada studií ukázala, že více než 20 % postižených dětí konzumovalo před výskytem botulismu med. Za poslední čtyři roky bylo hlášeno v severských zemích pět případů kojeneckého botulismu. Všechny případy se spojovaly s konzumací medu.
Pro detekci botulotoxinů je jedinou univerzálně uznávanou metodou biologický test na myších. Použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) by se zkrátila doba stanovení, snížily by se náklady a odstranily by se etické překážky spojované s testováním na zvířatech. PCR analýza je však citlivá na řadu inhibičních látek. Med obsahuje minimálně 80 % cukru, což může působit jako inhibiční faktor pro PCR. Vysoký obsah cukru také inhibuje klíčení spor C. botulinum v medu.
Ve Finsku vyvinuli postup úpravy medu, který umožňuje aplikovat metodu PCR na stanovení spor C. botulinum, typ A a B. Aplikací tohoto postupu se metodou PCR analyzovalo celkem 190 vzorků medu. Spory C. botulinum byly zjištěny v 8 (7 %) vzorcích ze 114 finského a 12 (16 %) vzorcích ze 76 importovaného medu. Sekvence genu pro neurotoxin odpovídající C. botulinum , typ A byla zjištěna v 17 vzorcích a pro proteolytický typ B ve 12 vzorcích. Oba typy (A i B) byly zjištěny v 9 vzorcích. Kmeny C. botulinum typ A byly izolovány u 14 a typ B u 2 z 20 vzorků PCR-pozitivních.
International Journal of Food Microbiology, 72, 2002, č. 1–2, s. 45–52