Bezpečnost potravin

Med jako marker kvality životního prostředí

Vydáno: 31. 8. 2001
Autor:

akumulace těžkých kovů, zinek, kadmium, olovo

Med má kromě výživových účinků i účinky hojivé a profylaktické. Je to dáno jeho chemickým složením. Aby se mohl med používat k léčebným účelům, musí obsahovat pouze malé množství kontaminantů pocházejících ze životního prostředí, např. těžkých kovů. Zjistilo se, že med pocházející z lokalit v blízkosti velkých měst obsahuje těžké kovy. Více těžkých kovů se prokázalo v tmavých typech medu. Na základě studií provedených v Itálii a Polsku lze konstatovat, že med je markerem životního prostředí. Byly v něm zjištěny vysoké koncentrace zinku, kadmia a olova. Mezi obsahem kadmia v medu a v jiných biologických markerech, např. květech Trifolium platense byl zjištěn lineární vztah. Obsah těžkých kovů v medu by tak mohl sloužit ke stanovení přítomnosti kontaminantů životního prostředí.
Food Chemistry, 74, 2001, č. 3, s. 289–291