Bezpečnost potravin

Mateřské mléko – indikátor kontaminantů

Vydáno: 11. 7. 2006
Autor:

ČR se zúčastňuje studie koordinované WHO, která má monitorovat zatížení obyvatelstva perzistentními organickými látkami.

Stockholmská úmluva z r. 2004, kterou ratifikovala i ČR, klade důraz na monitorování expozice obyvatel perzistentními organickými látkami (POP). Vhodným indikátorem je mateřské mléko s obsahem tuku 2 – 5 %, které lze neinvazivním způsobem získat a z něhož lze POP poměrně snadno analyzovat. ČR se zúčastňuje srovnávací studie vyhlášené v r. 2005 a koordinované WHO, která sleduje zatížení POP v asi 30 zemích (od října 2005 do května 2006). Výsledky  předcházejících studií zaměřených na dioxiny a PCB (v období 1992-1993, 2000-2003) ukázaly na vyšší zatížení obyvatelstva ČR PCB a nižší zatížení dioxiny v porovnání s jinými průmyslově vyspělými státy. V rámci současné studie mají být vzorky odebírány od širokého spektra dárkyň z oblastí s běžnou zátěží a vzorky budou analyzovány individuálně. Dárkyně musí splňovat řadu podmínek (z 250 potenciálních dárkyň z každého státu se nakonec vybere 50) a musí vyplnit dotazník zahrnující i údaje o způsobu stravování. Při dřívějších  studiích byly analyzovány jen dva spojené vzorky, po jednom z každé ze dvou lokalit (s předpokládaným běžným a vysokým zatížením). Šetření v ČR provádí Státní zdravotní ústav, vzorky analyzuje Národní referenční laboratoř pro POP, Ostrava. Od důkladnější metodiky se očekávají objektivnější výsledky, pomocí kterých bude možno provést přesnější odhad dlouhodobých trendů.

Hygiena, 51, 2006, č.1, s. 29-30