Bezpečnost potravin

Materiály v kontaktu s potravinami: dvojí funkce potravinářských aditiv

Vydáno: 6. 9. 2003
Autor:

Komise (DG Sanco) připravuje směrnici o plastech přicházejících do kontaktu s potravinami, ve které se bude řešit otázka migrace aditiv, které se používají také přímo při výrobě potravin, z plastů do potravin.

DG Sanco pracuje na “superdirektivě”, jejímž cílem je nahradit všechny dosavadní směrnice o plastech. V novém návrhu Komise-rev. 4 se zvláštní pozornost věnuje látkám, které mají více funkcí (článek 5a) a požadavkům na označování těchto látek (článek 9(1b)).
V návrhu se objasňuje legislativní situaci kolem látek, které lze používat při výrobě plastů přicházejících do kontaktu s potravinami, ale také jako potravinářská aditiva. V článku 5a Komise uvádí, že by tyto látky neměly migrovat z materiálů nebo předmětů do potravin v množství, které by mohlo přesáhnout limity stanovené v příslušné potravinářské legislativě. Komise také uvádí, že když se tyto látky používají v materiálech a předmětech určených ke kontaktu s potravinami, ve kterých jejich použití není schváleno, neměly by migrovat v množství majícím technologickou funkci v dané potravině a že uživatelé materiálů a předmětů, které mohou uvolňovat tyto látky, musí být odpovídajícím (vhodným) způsobem informováni, aby se vyhovělo jiné relevantní potravinářské legislativě.
Navrhovaná směrnice se bude týkat především výrobců plastů. Výrobci plastů v Evropě (EuPC) a Evropská federace výrobců potravin a nápojů (CIAA) proto vytvořili pracovní skupinu, jejímž cílem je vypracovat předběžný seznam aditiv, kterých se problematika migrace do potravin může týkat.
www.ciaa.be