Bezpečnost potravin

Mastné kyseliny se střední délkou řetězce a prevence obezity

Vydáno: 28. 4. 2003
Autor:

Výzkumníci v Kanadě se zabývali studiem mastných kyselin se střední délkou řetězce (MCFA) z hlediska jejich možného využití v prevenci obezity.

Sledoval se vliv triacylglycerolů se střední délkou řetězce (MCT) na výdej energie, na ukládání tuku, nasycenost a příjem potravin. Studie provedené na zvířatech ukazují, že náhradou triacylgylcerolů s dlouhým řetězcem (LCT) za MCT dochází ke zvýšení výdeje energie, ke snížení příjmu stravy a ke snížení hmotnosti, popř. ke snížení hmotnostního přírůstku. Podobné výsledky jako u zvířat byly zjištěny i u lidí. Náhradou LCT ve stravě za MCT došlo ke zvýšení výdeje energie o 460 kJ za den a ke snížení příjmu stravy o 175–698 kJ za den. Zvýšení výdeje energie společně se snížením příjmu potravin v důsledku vyšší sytosti stravy obsahující MCT vede k  negativní energetické bilanci, která se projevuje negativní hmotností bilancí. Snížení tělesné hmotnosti může činit 5,4–16,2 kg za rok. Dosud se jen málo studií zabývalo vlivem MCT na nasycení a následně na snížení příjmu stravy. Je proto zapotřebí provést studie, které potvrdí, zda dlouhodobá konzumace MCT jako náhrady za LCT ve stravě, povede ke snížení tělesné hmotnosti, popř. hmotnostního přírůstku.
The Journal of Nutrition, 132, 2002, č. 12S, s. 329–332