Bezpečnost potravin

Mariánskolázeňské oplatky získaly Chráněné zeměpisné označení EU

Vydáno: 22. 5. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 22.5.2009.

Evropská komise schválila zapsání Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku Chráněných zeměpisných označení Evropské unie (PGI). Staly se tak vedle Hořických trubiček, Štramberských uší nebo například Pardubického perníku již 19. českou potravinou, která může používat toto označení. Nařízení o zapsání oplatek bylo již oficiálně vyvěšeno v Úředním věstníku Evropské Unie.

Česká republika je jedním z nejúspěšnějších nových členských států EU v oblasti registrace potravin s chráněnými názvy. Zapsání Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku Chráněných zeměpisných označení znamená informaci pro zákazníky, že výrobek pochází se schváleného území, že byl vyroben tradiční technologií a že k výrobě byly použity tradiční suroviny,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Německo, které vzneslo jako jediný členský stát výhrady proti zaregistrování Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku, tyto námitky stáhlo a České republice se tak podařilo zdárně završit několikaleté úsilí o zapsání této značky.

Systém chráněných označení slouží jako ochrana proti zneužívání věhlasu kvalitních výrobků. Cílem je rovněž ochránit spotřebitele před nežádoucím klamáním a také propagovat systém kvality Evropské Unie navenek vůči třetím zemím.

Zdroj: MZe