Bezpečnost potravin

Mapování toxických plísní v hroznech

Vydáno: 28. 4. 2010
Autor:

Použitím geografických map dokáží výzkumníci určit zdroje toxických plísní, které napadají bobule hroznového vína v různých stádiích růstu.

Aspergillus, sekce Nigri, zejména Aspergillus carbonarius je toxická houba známá běžně jako černá plíseň. Nachází se v půdě a je běžným kontaminantem potravin. Napadá řadu druhů ovoce a zeleniny, např. hrozny, cibuli a podzemnici, ale i kávové boby. Je odpovědná za tvorbu mykotoxinu OTA (ochratoxinu A), který se považuje za humánní karcinogen.
 
V rámci projektu Wine-ochra risk byly identifikovány a charakterizovány populace plísní produkující OTA, které se nacházejí v hroznech a ve vínu. Podrobně byly vyšetřovány podmínky životního prostředí, které mají vliv na nákazový cyklus těchto kmenů.
Zjistilo se, že existuje značná korelace mezi zeměpisnými souřadnicemi a výskytem bobulí, které jsou infikovány černou plísní v počátečních stádiích i ve stádiu zrání.
Na základě několikaletého sledování byly vytvořeny prediktivní mapy pro Francii, Řecko, Izrael, Itálii, Portugalsko a Španělsko. Výsledky projektu se budou moci využít k zásahům během skladování nebo zpracování hroznů.
 
Projekt Wine-ochra risk byl řešen v 5. rámcovém programu V&V v EU, viz Mapping toxic fungi in Grapes

Zdroj: research* eu results supplement, č. 22 (březen 2010), s. 6