Bezpečnost potravin

Manual on Echinococcosis in Humans and Animals

Vydáno: 27. 4. 2004
Autor:

WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals: A public Health Problem of Global Concern / edit. J. Eckert...[aj.].- 1. vyd. Paris : WHO, 2002. - 265 s., ISBN 92-9044-522-X Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou C 37837

Publikace se komplexně zabývá problematikou výskytu echinokokózy v celosvětovém měřítku, informuje o pokroku v epidemiologii echinokokózy, o nových technikách pro její diagnostiku u lidí a zvířat, o léčbě postižených osob a nových strategiích zaměřených na prevenci tohoto závažného onemocnění a o vývoji vakcíny proti Echinococcus granulosus u mezihostitelů.

Echinokokóza u lidí představuje soubor nemocí parazitálního původu vyvolaný larvální stadiem čtyř druhů tasemnice rodu Echinococcus

  • E. granulosus (měchožil zhoubný) původce cystické hydatidózy (echinokokózy) – lidské tkáňové infekce způsobené larválním stádiem psí tasemnice, dospělá tasemnice (2-10 mm) žije ve střevě psů – definitivní hostitelé, po pozření vajíčka člověkem (mezihostitelem) se z něj uvolňuje embryo, které proniká střevní stěnou a dostává se krevní cestou do tkání, kde vzniká cysta (až 15-20 cm).
  • E. multilocularis
  • (měchožil bublinatý) – původce alveolární hydatidózy (alveokokózy) -velmi vzácné lidské tkáňové infekce způsobené larválním stádiem tasemnice, dospělá tasemnice žije ve střevě lišek a psů, normálně jsou mezihostiteli drobní hlodavci. Cysty v orgánech stále proliferují, bez léčení je 90% případů smrtelných

  • E. vogeli
  • a E. oligarthrus – vyskytující se ve Střední a Jižní Americe

Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.