Bezpečnost potravin

Manuál k aplikaci systému HACCP v prevenci a regulaci mykotoxinů

Vydáno: 28. 2. 2003
Autor:

Příručka FAO, která je volně k dispozici a má rozsah 120 stran.

FAO oznámilo, že dalo prostřednictvím internetu volně k dispozici manuál k aplikaci systému HACCP v prevenci a regulaci mykotoxinů. Uvedený manuál, který má 120 stran, lze získat na adrese FAO.
Jde o příručku napsanou ve srozumitelné formě, obsahuje také šest názorných příkladů.
Obsah:
I. Úvod do mykotoxinů
II. HACCP v přehledu
III. Ilustrační příklady aplikace HACCP k regulaci mykotoxinů