Bezpečnost potravin

Managing Frozen Foods

Vydáno: 22. 7. 2004
Autor:

Managing Frozen Foods / Edited by Christopher J. Kennedy.- 1. vyd. Boca Raton : CRC press, 2000. - 286 s. ISBN 0-8493-0884-5 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 91003

Nová publikace v Knihovně ÚZPI (Zemědělské a potravinářské knihovně) byla zpracována na základě praktických zkušeností více něž třiceti akademických institucí, včetně firem Nestle, Unilever a Danone. Poskytuje jedinečný přehled o celém výrobním a dodavatelském řetězci zmrazených potravin Jakostní požadavky jsou zohledňovány u každého stupně celého řetězce tj. od výroby, distribuci až pro prodej.

Publikace prezentuje následující tématické okruhy:

  • Vysvětluje, proč je jakost základem pro sektor výroby zmrazených potravin, tj. pro sektor s obratem více než 65 mld dolarů
  • Popisuje historii a současnost výroby zmrazených pokrmů a současně naznačuje budoucí trendy
  • Obsahuje kapitoly věnované podrobnému rozboru problémů při výrobě zmrazené zeleniny, ryb, drůbeže a masa
  • Nastiňuje základy bezpečných obalových technologií pro zmrazené výrobky a následně jejich vlivu na jejich trvanlivost
  • Závěrečná kapitola se podrobně zabývá perspektivou rozvoje průmyslu výroby zmrazených výrobků.

Publikace bude cenným zdrojem informací i pro naše odborníky z průmyslu výroby zmrazených potravin a zcela jistě také užitečnou příručkou i pro studenty v oboru potravinářských věd a technologie
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci aktivit Informačního centra pro bezpečnost potravin při ÚZPI.