Bezpečnost potravin

Maďarsko zakládá úřad pro potravinovou bezpečnost

Vydáno: 27. 3. 2002
Autor:

poslání nového úřadu, financování, počet pracovníků

Maďarský ministr zemědělství András Vonza oznámil na nedávné mezinárodní konferenci o potravinové bezpečnosti konané v Budapeští, že v Maďarsku vzniká nový úřad pro potravinovou bezpečnost. Vedením tohoto úřadu byla ministerstvem zemědělství pověřena Diana Banáti, která dosud zastávala funkci generálního ředitele Ústředního institutu pro výzkum potravin. Nový úřad má kontrolovat celý potravinový řetězec od kvality orné půdy až po zpracování potravin a jejich dodání spotřebitelům. Podnětem pro vytvoření takové instituce je rostoucí poptávka spotřebitelů po zdravých a nezávadných potravinách. Ze státního zemědělského rozpočtu je na zřízení nového úřadu pro bezpečné potraviny uvolněno 100 mil. HUF (407 097 EUR). Sestava personálu se bude formovat postupně, protože příslušní odborníci nyní působí v různých jiných zařízeních. Podle maďarských vládních činitelů bude v úřadu zaměstnáno 100 až 150 pracovníků. Ministr mimo jiné zdůraznil, že Maďarsko předstihlo řadu členských států EU, kde podobný druh instituce pro bezpečné potraviny dosud chybí.

AgraFd E. Eur., 2002, č. 234, s. 20 (Jav)