Bezpečnost potravin

Machine vision for the inspection of natural products

Vydáno: 31. 1. 2005
Autor:

Machine vision for the inspection of natural products / edit. Mark Graves, Bruce Batchelor . - 1. vyd. . - London : Springer-Verlag , 2003 . - 471 s. , ISBN 1-85233-525-4 Publikace je přístupná v Zemědělské a potravinářské knihovně pod signaturou D 91397.

Technologie strojového vidění je považována za  revoluční krok v oblasti automatizované  kontroly při výrobě přírodních produktů (potravin, kůže, textilií a kamene).  Nová publikace v Zemědělské a potravinářské knihovně při ÚZPI se zabývá otázkami využití systémů pro strojové vidění v praxi a perspektivami oboru v budoucnosti.

V publikaci jsou zpracovány následující tématické okruhy:

  • Případové studie na základě konkrétních zkušeností při zavádění systémů pro strojové vidění v praxi
  • Podrobný popis jednotlivých složek systému pro zpracování obrazu
  • Integrace technologií strojového vidění v rámci  různých  průmyslových oborů
  • Příklady využití této moderní technologie od zpracování živých ryb po kontrolu keramických  dlaždiček

Publikace bude zcela jistě cenným zdrojem informací pro především výzkumné pracovníky zabývající se vývojem systémů strojového vidění určených pro využití  oblasti potravinářských technologií, v zemědělství a textilním průmyslu. Nový přírůstek do fondu Zemědělské a potravinářské knihovny mohou využít také inženýři a manažeři z oborů, kde by zavedení technologie strojového vidění mohlo zvýšit bezpečnost produktů a efektivitu výroby.
Více informací o publikaci včetně obsahu je k dispozici zde.
Zajímavý odkaz:
Strojové vidění na cestě do průmyslové praxe

(mch)