Bezpečnost potravin

Má být sůl potravinou nebo aditivem?

Vydáno: 17. 1. 2008
Autor:

FDA zahájilo jednání ohledně statutu GRAS pro sůl, který byl stanoven v r. 1982. Diskutují se cesty pro snížení příjmu soli.

Středisko pro vědu v zájmu spotřebitele (CSPI = Center for Science in the Public Interest) v USA, vyzvalo již v r. 2005 FDA k revizi statutu GRAS pro sůl, snížení stanovené denní dávky ADI pro sůl a v souvislosti s tím snížení obsahu soli ve výrobcích a povinné uvádění varování na výrobcích s vysokým obsahem. Koncem listopadu 2007 uspořádal úřad FDA první jednání na toto téma. Prvním krokem je rozhodnutí, zda má být sůl považována za aditivum či potravinu.
FDA udělil soli statut GRAS v r. 1982 a věnoval pozornost požadavkům na její označování s cílem umožnit tím spotřebitelům snížení konzumace soli. Ale je evidentní, že dosavadní způsob je nedostatečný a spotřeba soli extrémně vysoká. Podle některých názorů by varování ohledně soli mělo být uvedeno výrazně na přední straně obalu.
Podle producentů soli není k dispozici studie prokazující, že by snížení obsahu soli mělo vliv na zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Výrobci potravin stále využívají nejnovější technologie k tomu, aby množství soli v potravinách co nejvíce snížili, aniž by se zhoršila senzorická kvalita. Problém možná spočívá spíše v nedostatečné konzumaci draslíku, vápníku a hořčíku (nedostatečná konzumace ovoce, zeleniny, celozrnných a mléčných výrobků) než v nadbytku soli.
Podle odborníka z CSPI konzumují Američané dvoj- až trojnásobné množství soli, než je zapotřebí. Snížení příjmu soli ve stravě o 50 % během příštích deseti let by zachránilo 150 000 životů. Příkladem pro USA by mohly být země jako Finsko nebo Velká Británie, které přijímají opatření s cílem snížení soli během příštích deseti let nejméně o polovinu.
Vyzývat výrobce ke snížení přídavku soli se nezdá být schůdnou cestou, protože neslané výrobky by byly neprodejné. Síly by se měly zaměřit na podporu výzkumu alternativ soli.)
FDA stanovila lhůtu pro dodání návrhů na řešení problému do konce března 2008.