Bezpečnost potravin

M

Vydáno: 1. 11. 2004
Autor:

merlík-mykotoxin

Mateří kašička

Včely vyrábějí mateří kašičku jako speciální potravu pro matku a nejmladší larvičky (jakási včelí novorozeňata). Mateří kašička obsahuje vysoké procento bílkovin, je v ní zastoupena řada makro- i mikroprvků a látek hormonální povahy, kvůli kterým se přípravky z mateří kašičky nedoporučují těhotným ženám a malým dětem. Největší využití mateří kašičky je v lékařství a kosmetickém průmyslu.

 

Související hesla:

* Včelí produkty
(kvas)


Med

Podle původu se rozlišují tři základní druhy medu: květní (květový, nektarový), medovicový a smíšený.

Podle způsobu získávání se rozlišuje med vytáčený, plástečkový, lisovaný a vykapaný.

 

Pro med produkovaný v ČR je zavedena norma “Český med” (PN ČSV 1/1999). Vzhledem k tomu, že se včelstva v ČR nesmějí léčit pomocí antibiotik, med produkovaný v ČR neobsahuje, na rozdíl od zahraničních medů,  příměsi antibiotik. Výrobek s označením “Český med” musí splňovat poměrně přísná kritéria, např. obsah vody nesmí překročit 19 % (většina evropských norem připouští vyšší podíl vody), musí obsahovat výhradně produkty z území ČR, je stanoven postup při získávání medu a jeho zpracování, pokyny pro skladování aj.


Med květní

Základní surovinou pro jeho tvorbu je květní nektar. Uvedený typ medu vyrábějí včely zejména na jaře, kdy je v přírodě dostatek kvetoucích rostlin. Mívá světlejší barvu než medovicové medy a vyšší obsah pylu. Nektarové medy jsou chudší na složité cukry, takže jsou velmi lehce stravitelné.

Podle botanického původu se květní medy dělí na jednodruhové medy (např. řepkový, slunečnicový, akátový, lipový) a medy květové smíšené neboli polyflorální.

 

Med medovicový
Vzniká z medovice, což je hustá sladká šťáva nacházející se na listech a větvičkách některých jehličnanů a listnatých stromů, kam ji vylučují např. mšice, puklice nebo červi. Včely sbírají medovici hlavně na borovicích, modřínech, jedlích, dubech, javorech a lípách, a to zejména v letních měsících, kdy je medovice dostatek a kvetoucích rostlin je naopak méně.

Medovicové medy bývají tmavší než květní medy. Charakteristický je pro ně vyšší obsah minerálních a baktericidních látek, stejně jako výraznější chuť a aroma.

Med lesní smíšený 
Med, v němž jsou jako zdroj zastoupeny jak nektar, tak medovice. Uvedený typ medu představuje značnou část letní snůšky a jednotlivé produkty se mohou navzájem velmi výrazně lišit. Často vzniká tak, že včely z určitých oblastí (např. lesních porostů) snášejí jak medovici, tak nektar z květů zejména lesních bylin.

Med vytáčený

Prakticky veškerý med produkovaný v ČR. Získává se odstřeďováním z odvíčkovaných plástů bez působení tepla. Zachovávají se vlastnosti medu stejně jako včelí slásty, které je možno po vytočení medu opět použít.

Med plástečkový (plástový) 

Jde o plástev nebo její část se zavíčkovaným medem. Na tuzemském trhu se již prakticky nevyskytuje. Patřil mezi velmi vyhledávané asi před sto lety.

Med vykapaný 
Získává se vykapáním z odvíčkovaných plástů.

 

Med  lisovaný

Získává se lisováním plástů za mírného tepla.

 

Zdroj: D-test, 2004, č. 10, s. 20

 

Související hesla:

* Krystalizace medu

* Skladování medu

* Včelí produkty

(kvas)

Merlík chilský (quinoa)
Podobně jako amarant byl i merlík chilský (Chenopodium quinoa Willd.) společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá, dvouděložná rostlina dosahující výšky 120-180 cm, jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako saláty, ale zejména semena, která mají vynikající nutriční hodnotu. Z hlediska aminokyselinového složení obsahuje merlík nejkompletnější rostlinný protein, odpovídající kvalitou kaseinu. Lysinu, který je limitující aminokyselinou většiny cereálií, obsahuje v porovnání s nimi více než dvojnásobné množství. Dále obsahuje značné množství sirných aminokyselin, z nichž arginin a histidin jsou důležité zejména pro výživu kojenců, u nichž patří k esenciálním aminokyselinám. Tuk obsažený v merlíku má vysoký podíl nenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny linolenové. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a využívá se proto i v dětské výživě.  (kop)

Minimální trvanlivost (viz datum minimální trvanlivosti)

Mutagen
Látka nebo faktor způsobující genetické změny v živých buňkách. (sk, kvas)

Mykotoxin
Toxin produkovaný houbami. Je známo více než 350 různých mykotoxinů. Téměř všechny mykotoxiny mají schopnost negativně působit na imunitní systém živočichů. Příjem určitých mykotoxinů lidmi a zvířaty (např. konzumací infikovaného obilí, ořechů, arašidů atd.) může vést k poškození jater, trávicího traktu, k rakovině a odumírání svaloviny. (sk, kvas)