Bezpečnost potravin

Lykopen produkovaný plísní Blakeslea trispora

Vydáno: 21. 11. 2003
Autor:

Španělská společnost Vitatene požádala o schválení nového výrobku – lykopenu, produkovaného plísní Blakeslea trispora.

Vitatene – sesterská firma španělské společnosti Antibiotics, zabývající se výrobou penicilinu, požádala o souhlas s uvedením nového výrobku – lykopenu produkovaného plísní Blakeslea trispora na evropský trh. Lykopen je karotenoid, který se běžně extrahuje rozpouštědly z rajčat (používá se i syntetický lykopen) a je schválen pro používání jako barvivo (E 160d).  Blakeslea trispora syntetizuje značné množství karotenoidů. Společnost Vitatene vyrábí lykopen kofermentací dvou kmenů. Po fermentaci se lykopen extrahuje pomocí rozpouštědel z fermentačního prostředí a nakonec se přidáním tokoferolu vytvoří olejová suspenze, která je finálním výrobkem. Vzhledem k tomu, že se lykopen získává z plísní, jedná se o nový výrobek, který musí být podle zákona o nových výrobcích schválen legislativními úřady. Vědecký výbor EU pro potraviny potvrdil bezpečnost ß-karotenu získaného fermentací Blakeslea trispora v roce 2000. Společnost Vitatene předpokládá, že by se lykopen mohl přidávat do různých potravinářských výrobků jako jsou nealkoholické nápoje, cereální tyčinky, energetické tablety aj. Lykopen  je spojován se snižováním rizika rakoviny prostaty, ovšem nedávné výzkumy ukázaly, že účinnost samotného lykopenu není tak vysoká, jako když se kombinuje s ostatními fytochemikáliemi z rajčat. Lykopen je rovněž považován za látku napomáhající prevenci rakoviny a srdečních onemocnění v důsledku vysokého antioxidačního potenciálu. Japonská firma Morinaga & Co uvedla nedávno na trh lykopenové cukrovinky nazvané "Morinaga’s Small Tomato Candies", obsahující 15 mg lykopenu, který se získává ze značkových rajčat Kagome’s Lilico, která obsahují třikrát více lykopenu než běžná rajčata. Britský Poradní výbor pro nové potraviny a technologie (ACNFP), nezávislý vědecký výbor, který je poradním orgánem Úřadu pro potravinové standardy, bude projednávat aplikační možnosti lykopenu z Blakeslea trispora na zasedání tento týden. Veškeré připomínky k uplatnění lykopenu, které je možno zasílat sekretariátu ACNFP do 5. prosince 2003, budou postoupeny výboru před konečným posouzením nové potravinové ingredience.
http://www.nutraingredients.com