Bezpečnost potravin

Lykopen a prevence rakoviny prostaty

Vydáno: 26. 10. 2003
Autor:

V článku je podán stručný přehled výzkumných studií týkajících se vlivu lykopenu a některých dalších karotenoidů na riziko karcinomu prostaty.

Intenzivně se hledají příčinné faktory vzniku rakoviny prostaty a chemopreventivní látky. Rizikovými faktory výskytu rakoviny prostaty jsou věk a rasa – vliv hormonů (u černochů nejvyšší, u Japonců nejnižší), obezita a nadměrný konzum tuků (stimulace oxidativního poškození DNA). V posledním desetiletí byla zjištěna souvislost mezi spotřebou rajčatových produktů a rakovinou prostaty, přičemž účinnou složkou je karotenoid lykopen. Kvůli pochopení mechanismu účinku je zkoumána absorpce a distribuce lykopenu v těle a jeho role v antioxidačních reakcích (uvádějí se informace o různých studiích). Obsah lykopenu v rajčatech se uvádí 10 mg/100 g, v kečupu a ve šťávě 17–18 mg/100 g, v protlaku přes 55 mg/100 g.
Podle řady studií dochází při významné konzumaci rajčatových výrobků k 30–40 % snížení rizika různých forem rakoviny. Zvlášť významná je konzumace rajčatové šťávy (2 až 4 porce denně), při níž dochází k 35% snížení rizika rakoviny prostaty a 50% snížení rizika jiných pokročilých forem rakoviny. Obsah lykopenu v tkáních lidského těla je u pacientů s rakovinou  prostaty výrazně nižší něž u kontrolních osob. Lykopen potlačuje růst buněk karcinomu interferencí s růstovými signálními receptory buněk.
Hygiena 48, 2003, č. 3, s. 133-140