Bezpečnost potravin

Lískové oříšky jako zdroj boru

Vydáno: 23. 10. 2003
Autor:

Bor je esenciální prvek pro rostliny a důležitý element pro člověka, neboť významně ovlivňuje zdravotní stav kostí. WHO stanovila v r. 1998 odpovídající denní příjem boru ve výši 1–13 mg. Dobrým zdrojem boru jsou lískové oříšky.

Turecko je zemí původu lískových oříšků (Corylus avellana L.). V zemi existují dobré ekologické podmínky pro produkci vysoce kvalitních odrůd. Produkce se realizuje na více než 540 000 ha, ročně se vyprodukuje asi 450 000 tun. Export oříšků činí asi 12 % zahraničního obchodu Turecka. Turecko je přitom schopné zajistit 65–70 % světové produkce lískových oříšků a 70–85 % světového exportu.
Ačkoliv jsou lískové oříšky dobrým zdrojem boru, v tabulkách nutričních hodnot (“Food Composition and Nutrition Tables” autorů Souci, Fachmann, & Kraut, 2000) je jen málo informací o obsahu boru v lískových oříškách.
Bor je esenciální prvek pro rostliny. Pokud se však optimální dávky překročí, stává se herbicidem. Bor je také důležitý ve výživě člověka. Napomáhá fungování a stabilitě buněčných membrán, zapojuje se do enzymových reakcí. Společně s vápníkem a vitaminem D je důležitý pro zachování kostní hmoty, v prevenci demineralizace kostí, pro stimulaci imunitního systému, ovlivňuje zánětlivé a hormonální odezvy organismu. Hraje proto významnou úlohu v prevenci a léčbě osteoporózy a osteoartritidy. Pozitivně ovlivňuje metabolismus vápníku a hořčíku. Zjistilo se, že kontinuální příjem 1,8 mg boru/den vede ke snížení výskytu rakoviny prostaty. Avšak nadměrný příjem boru způsobuje atrofii a degeneraci varlat. Množství vyšší než 500 mg/den může způsobovat nauzeu, zvracení a průjem. Denní příjem až 40 mg není pro člověka toxický, neboť se bor špatně asimiluje.
V roce 1998 WHO stanovila, že odpovídající denní příjem boru je 1–13 mg . Nahradila tak dřívější doporučovaný příjem ve výši 1 mg boru/den.
V literatuře je popsána řada metod stanovení boru. V Turecku použili ke stanovení boru v lískových oříškách metodu ICP–OES (inductively coupled plasma optical emission spectrometry) a spektrofotometrickou metodu s azomethinem H. Zjistilo se, že existuje značný rozdíl v obsahu boru v jednotlivých odrůdách lískových oříšků. Nejvyšší obsah byl zjištěn u odrůdy Mincane (20–22,2 mg/kg), nejnižší u odrůdy Yassibadem a Kalinkara (14 mg/kg). Obě metody poskytly srovnatelné výsledky, přičemž spektrofotometrická metoda za podstatně nižší náklady než metoda ICP–OES.
Food Chemistry, 83, 2003, č. 2, s. 293–296

Informace o zdrojích s vysokým obsahem boru