Bezpečnost potravin

Limity pro cín

Vydáno: 9. 10. 2005
Autor:

Podle vyjádření EFSA není k dispozici dostatek údajů, pro stanovení horní hranice přijatelného příjmu cínu, která by byla použitelná při suplementaci potravin.

Podle vyjádření vědeckého panelu je příjem cínu ve Velké Británii 6 mg/den, což je výrazně méně než množství, které by mohlo způsobovat zhoršení absorpce zinku. Podle výsledků krátkodobé studie toto nebezpečí hrozí, když je příjem cínu 30 až 50 mg/den.

Přípustné množství anorganického cínu v potravinách je stanoveno nařízením 466/2001/ES (resp. změnovým nařízením 242/2004/ES) následovně:

– potraviny v konzervách (kromě nápojů)       200 mg/kg

– nápoje a šťávy v plechovkách                   100 mg/kg

– kojenecká a dětská výživa a potraviny

   pro zvláštní lékařské účely                         50 mg/kg

 

Poznámka

Podle expertů může být někdy obtížné dodržet limit u konzervovaných šťáv z rajčat, pomerančů a ananasu určených pro dětskou výživu (DV). Přitom však není jednoznačný názor na to, zda je pro DV nutný tak extrémně nízký limit.

Ve většině potravin v plechovkách je obsah cínu pod 10 mg/kg, což znamená zlepšení proti dřívější době, k němuž došlo používáním převážně lakovaných plechovek. Při kontrolách prováděných v ČR v r. 2003 se obsah cínu u výrobků z ovoce a zeleniny v plechových obalech pohyboval mezi 0 (pod mezí detekce) až po výjimečných 219 mg/kg u ananasu.

 

EU Food Law, 2005, č. 223, s. 6