Bezpečnost potravin

Limity pro arzén v dětské výživě

Vydáno: 11. 6. 2008
Autor:

Výskyt anorganického arzénu v rýžové kojenecké výživě vyvolává diskuse. Směrnice ES stanovuje jen limity pro arzén ve vodě.

V rýžové kojenecké výživě bylo při studii prováděné na univerzitě v Aberdeenu (Velká Británie) zjištěno u tří ze 17 vzorků množství anorganického arzénu, které překračuje množství stanovené v Číně: 0,15 mg/kg. Byly zjištěny hodnoty arzénu od 0,06 to 0,16 mg/kg. Ve Velké Británii existuje legislativní limit jen pro vodu (0,010 mg/l) v souladu se směrnicí ES, nikoli pro potraviny. Vzhledem k tomu, že arzén je karcinogenní a děti jsou s ohledem na nízkou hmotnost zvlášť citlivé, měl by podle závěru uvedené studie tento problém být řešen. Tři porce rýžové výživy s nejvyšším obsahem arzénu by znamenaly šestinásobné překročení denního příjmu stanoveného pro pitnou vodu.
Na rozdíl od vědců, úřad EFSA nesouhlasí s tak přísným hodnocením, protože údajně nelze porovnávat množství arzénu ve vodě a množství v potravině. Vědci však argumentují, že limit pro vodu stanovila WHO jako nejnižší stanovitelné množství, i když nejspíš by bylo třeba, aby limit byl ještě nižší.
 
Poznámka
V ČR je limit pro arzén stanoven vyhláškou 305/2004 o kontaminantech (čokoláda 0,5 mg/kg, výrobky z kakaa 1,0 mg/kg, dětská a kojenecká výživa 0,1 mg/kg, ocet 1,0 mg/kg, ovoce a štávy 0,2 mg/kg). Limit arsenu pro pitnou a minerální vodu je 0,010 mg/l (vyhlášky 252/2004 a 275/2004), pro balené kojenecké a pramenité vody 0,005 mg/l.