Bezpečnost potravin

Limity dusitanů v masných výrobcích a hodnota ADI

Vydáno: 21. 6. 2010
Autor:

Úřad EFSA nepovažuje za potřebné změnit hodnotu ADI pro dusitany, ani snížit limity pro přídavek/rezidua dusitanů do masných výrobků, jak to požaduje Dánsko.

Dánské úřady žádají Komisi o posouzení, zda by neměla být změněna hodnota ADI – 0,07 mg/kg tělesné hmotnosti/den pro dusitany v potravinách, vzhledem ke skutečnosti, že relativně vysoké limity pro přídavek dusitanů do masných výrobků mohou vést k překračování ADI u dánské populace.

Podle vyjádření Odborné skupiny pro aditiva a nutriční zdroje (EFSA-Q-2010-00097 jsou dusitany významným konzervačním prostředkem masných výrobcích (působí např. proti Clostridium botulinum), a nežádoucí vytváření kancerogenních nitrosaminů lze zabránit dodržováním správné technologické praxe při výrobě masných produktů. I když v některých zemích může docházet k překračování hodnoty ADI (především v důsledku konzumace masných výrobků dětmi), nepovažuje EFSA za účelné měnit limity.

Dánsko opakovaně žádalo o snížení limitů pro dusitany v potravinách, protože uplynula doba, po kterou si mohli ponechat nižší národní limity.

Směrnice 2006/52/ES, kterou se mění směrnice 95/2/ES a 94/35 o potravinářských přídatných látkách stanovuje nejvyšší množství dusitanů, které lze přidat (150 mg/kg pro masné výrobky obecně a 100 mg/kg pro sterilované masné výrobky, 180 mg/kg pro několik konkrétních tradičních masných výrobků). Z obecného pravidla však jsou stanoveny výjimky tak, že pro některé výrobky jsou stanovena nejvyšší zbytková množství dusitanů (50 mg/kg, 100 mg/kg a 175 mg/kg). Důvodem je, že není možné kontrolovat přidané množství konzervačních solí, které maso vstřebá, v důsledku povahy výrobního procesu těchto tradičních výrobků.


EU food Law, 2010, č. 436, s. 9

EU food Law, 2009, č. 416, s. 16-17


Předcházející informace:

Dánsko zachová své přísnější limity pro dusitany v masných výrobcích

Dusitany v masných výrobcích