Bezpečnost potravin

Limitní hodnota pro patulin

Vydáno: 8. 1. 2003
Autor:

Jedná se o návrhu nařízení EU, kterým se změní nařízení 466/2001 stanovující maximální limity patulinu (50 mg/kg jablečné šťávy). Codex Alimentarius vypracoval kód pro praxi zaměřený na snížení patulinu, který by mohl být použit jako doporučení EU.

Na říjnovém jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (sekce Toxikologická bezpečnost v potravinovém řetězci) se diskutovalo, zda není příliš vysoký limit 50 mg patulinu /kg jablečné šťávy, který byl projednáván na několika jednáních expertní skupiny pro kontaminanty a přijat kvalifikovanou většinou. O návrhu nařízení, kterým se změní nařízení 466/2001 stanovující maximální limity některých kontaminantů (patulin), bude formálně hlasováno, ale limitní hodnota by měla být notifikována Světovou obchodní organizací (WTO), aby tuto hodnotu podpořil dostatečný počet členských států.
Vedle toho se uvažuje o vytvoření směrnice s pravidly pro vzorkování a metody stanovení patulinu v potravinách. Odběr vzorků by měl být obdobný jako u těžkých kovů.
S cílem snížení kontaminace jablečné šťávy a podobných výrobků patulinem byl v rámci Codex Alimentarius vypracován kód pro praxi, který by mohl být použit jako doporučení EU. Je třeba ještě konzultovat záležitost s členskými státy, hlavně s těmi, které mají vlastní směrnice pro patulin. Stálý výbor pro potraviny schválil v březnu 2000 maximální tolerovatelnou denní dávku patulinu 0,4 mg/kg tělesné hmotnosti, směrná hodnota FDA (USA) je 50 mg/kg jablečné šťávy, koncentrátu nebo výrobků z nich. Riziko negativního zdravotního účinku by tak bylo nepatrné.
EU Food Law, 2002, č. 129, s.15