Bezpečnost potravin

Limit počtu somatických buněk v mléce může komplikovat export z USA do Evropy

Vydáno: 7. 6. 2010
Autor:

Američtí exportéři se brání povinnému testování PSB v dodávkách mléka z jednotlivých farem.

Exportéři mléka z USA reagovali podrážděně na rozhodnutí EU týkající se změny požadavku na počet somatických buněk (PSB) v mléce dodávaném z USA na evropský trh. Od 1. října 2010 bude bezpodmínečně nutné, aby exportér nechal certifikovat každou jednotlivou dodavatelskou farmu z hlediska splnění maximálního limitu pro počet somatických buněk v kravském mléce (400 000/ml). V současné době je soulad s tímto limitem dosahován jen, bere-li se průměrná hodnota po smíchání mléka různých producentů.

Podle amerických zdrojů nové ustanovení nesmírně poškozuje obchod, tzn. až 60 mil. USD ročně, pokud jde o mléko a mléčné výrobky.

Podle vyjádření Evropské komise však je limit 400 000 somatických buněk v 1 ml stanoven v EU jako indikátor zánětu/mastitidy již od r. 1992.

Evropský Potravinový a veterinární úřad (FVO) již po inspekci v USA v r. 2003 vydal doporučení, aby bylo testování syrového mléka na PSB prováděno z jednotlivých dávek, nikoli globálně. Ostatně nové opatření již bylo vládou USA přijato v dohodě v lednu 2010 a jako součást akčního plánu byla rozeslána instrukce, že jednotlivé dodávky mléka z farem musí splňovat limit EU.

Přitom existuje informace, že v určitých ročních obdobích je ze Severovýchodu a Středozápadu dodáváno 15 – 25 % objemu mléka, které nesplňuje limit. Nová pravidla povedou k zákazu exportu. Podle zástupce FVO, však situace v USA není tak zlá: při inspekci v r. 2003 byla testováním dodávek z jednotlivých farem v první polovině roku zjištěna průměrná hodnota PSB 324 000/ml. Závěr inspekční mise z r. 2009 byl, že situace je uspokojivá.


EU Food Law, 2010, č. 435, s. 18-19