Bezpečnost potravin

Likvidace salmonel v alternativních chovech nosnic

Vydáno: 24. 12. 2006
Autor:

Safehouse a Rescape jsou výzkumné projekty určené pro likvidaci salmonel v alternativních chovech nosnic v EU.

EU požaduje, aby drůbežářský průmysl lépe kontroloval patogeny, které mohou způsobit onemocnění lidí.
Odvětví výroby vajec v Evropě se musí podřídit novým evropským směrnicím, které se týkají likvidace patogenů a výrobních systémů.
Vejce jako potravina s vysokou výživnou hodnotou by neměla být rizikem z hlediska mikrobiální a chemické kontaminace. Vejce často užívaná bez vaření jsou jedním ze zdrojů nemocí z potravin bakteriálního původu. Mimořádný význam má Salmonella enteritidis, která může kontaminovat vejce aniž by způsobila rozeznatelné onemocnění infikovaných kuřat a snížení % snášky.
V Evropě je Salmonella enteritidis nejvýznamnějším patogenem na vejcích a způsobuje pandemické netyfové salmonelózy u lidí. V roce 2003 Evropský parlament a Rada Evropy zavedly směrnici No. 2160/2003, která zajišťuje přijetí účinných opatření pro detekci a likvidaci salmonel a dalších zoonotických patogenů ve všech výrobních stadiích, při zpracování a distribuci a především na úrovni prvovýroby včetně krmiv. Navíc začaly výrobní společnosti, v důsledku zákazu běžných bateriových klecí od ledna 2012, zřizovat obohacené klece a alternativní ustájovací systémy, které poskytují odpovídající prostor pro pohyb a umožňují nosnicím vyjádřit přirozené chování jako je tvorba hnízda, hřadování prachová koupel nebo hledání potravy.
Využití obohacených klecí a alternativních ustájovacích systémů zvyšuje užitkovost, požadavky na práci, náklady na systém, kvalitu vzduchu a zvyšuje se i potenciál pro kontaminaci vajec infekčními a zoonotickými činidly. V současnosti existuje málo informací o vlivu ustájovacích a výrobních postupů na podíl kontaminovaných vajec. Odborníci považují za velmi nutný kvalitativní a kvantitativní výzkum na úseku mikrobiologie vajec vyrobených v různých systémech a zajištění bezpečnosti produkce v nových systémech. V EU probíhá základní výzkum této problematiky a existují dva projekty Safehouse a Rescape, koordinované na univerzitě v Ghettu (Belgie) a INRA ve Francii. Rozpočet je vyšší než vyšší než 4 mil. EUR, k dispozici je více než 20 laboratoří v 11 zemích EU.
Vzorky budou odebrány na farmách po celé EU u nosnic v různých  ustájovacích a produkčních systémech. Veškeré údaje o výskytu salmonel budou analyzovány a bude popsáno riziko onemocnění lidí po požití vajec od nosnic ustájených v různých systémech.
Projekt Safehouse bude analyzovat epidemiologii kontaminace vajec a kolonizaci nosnic salmonelou a dalšími zoonotickými patogeny ve vztahu k prostředí ustájení a budou provedeny studie pro odhad rizika.
Projekt Rescape se bude zabývat multidisciplinární strategií pro redukci rizika požití vajec nevhodných pro lidskou spotřebu. Bude se zabývat snižováním kontaminace vajec na úrovni nosnic, farem a ztržňování vajec.