Bezpečnost potravin

Likvidace biofilmů s listeriemi

Vydáno: 12. 6. 2005
Autor:

Studie z USA hodnotila účinnost ozonu, chloru a peroxidu vodíku na likvidaci nanesených buněk L. monocytogenes.

Listeria monocytogenes je hlavní patogen na potravinách a je často izolován z prostředí zpracoven (výroben) potravin. L. monocytogenes  má schopnost vázat se na různé povrchy jako je nerezová ocel, guma, sklo, polypropylen a biofilmy.  U biofilmů se bakteriální populace váží navzájem  nebo na povrch metabolicky aktivních částí buněk a mimobuněčných složek.  V takových místech jsou buňky L. monocytogenes rezistentnější vůči čisticím a sanitačním chemickým látkám a kontaminace produktu trvá i po aplikaci sanitačních opatření.
Ze závěru studie provedené v USA vyplývá, že ozon, chlor aiperoxid vodíku jsou účinné pro likvidaci L. monocytogenes účinné. Přirostlé buňky patogena vyžadovaly vyšší koncentraci nebo delší kontakt s chemickými látkami  než buňky, které byly jen naneseny. Výsledky potvrzují význam předcházení tvorby biofilmů ve zpracovatelských podnicích.
WATT PoultryUSA, 6, 2005, č. 5, s. 30