Bezpečnost potravin

Letošní září bude poprvé patřit ekologickým zemědělcům a biopotravinám

Vydáno: 5. 8. 2005
Autor:

Září 2005 se stane poprvé v historii Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Několik desítek akcí v průběhu celého měsíce září by mělo odstartovat tradici září jako měsíce, věnovaného propagaci ekologického zemědělství, ekofarmářů a jejich produktů – biopotravin. Akci, kterou pořádají sami ekologičtí farmáři a prodejci biopotravin, zaštítili společně ministr zemědělst

Během celého září se mohou lidé těšit mimo jiné na ochutnávky potravin či biojarmarky, biodožínky, spotřebitelské soutěže a podobně. Již dnes je v provozu internetová stránka Měsíce biopotravin na adrese http://www.mesicbiopotravin.cz. Na ní je k dispozici kompletní seznam všech dosud známých akcí, které v rámci Měsíce biopotravin proběhnou, informace o ekologickém zemědělství i biopotravinách, adresy prodejen těchto potravin či ekofarem.

 

Ekologické zemědělství znamená i významný přínos pro životní prostředí. Ekologičtí farmáři nesmějí používat chemické prostředky ani jako hnojiva, ani jako ochranu rostlin před škůdci, chorobami či plevelem. Musí zachovávat přísnější standardy pro péči o chovaná zvířata než konvenční zemědělci. Ekologické zemědělství tak pomáhá chránit čistotu vody, rozmanitost živočišných i rostlinných druhů a šetrnými postupy přispívá k ochraně pestřejší kulturní krajiny.

 

Do výsledných výrobků – biopotravin – se nepřidávají umělé přídatné látky, nesmějí se používat geneticky modifikované organismy. Biopotraviny neobsahují zbytky pesticidů či umělých hnojiv.

 

Ekologické zemědělství je v celé Evropě velmi dynamickým oborem. Podle nejčerstvějších údajů evropského statistického úřadu Eurostat se v zemích původní EU-15 mezi roky 1998 a 2003 zvětšila rozloha ekologicky obdělávané zemědělské plochy o 21 %. V České republice došlo ovšem za stejnou dobu k nárůstu na téměř čtyřnásobek a dnes tvoří přes 6 % z celkové rozlohy zemědělské půdu u nás. Celkový obrat s biopotravinami na českém trhu dosáhl v roce 2004 234 milionů Kč, což je 30% nárůst oproti roku 2003 a 56% od roku 2002. Každý Čech utratil v roce 2004 průměrně přibližně 23 Kč za biopotraviny. V roce 2004 existovalo u nás 836 ekologických farem a 116 výrobců biopotravin.

 

 

Další informace:

http://www.mesicbiopotravin.cz

Úvod

http://www.agronavigator.cz/ekozem

http://www.kez.cz

http://www.mze.cz

http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIS

 

MŽP, 3. 8. 2005