Bezpečnost potravin

Leták „Kvalita ryb v českých vodách“

Vydáno: 15. 8. 2011
Autor:

Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny vydalo informační letáček „ Kvalita ryb v českých a moravských tocích“.

Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny vydalo informační letáček „ Kvalita ryb v českých a moravských tocích“. Ryby z volných vod se významně podílí na celkové spotřebě ryb v ČR, a proto je z hlediska naplňování „Strategie bezpečnosti potravin“ zapotřebí věnovat pozornost také kontrole zatížení ryb žijících ve volných vodách, přičemž největší pozornost je zaměřena na druhy preferované sportovními rybáři. Ve spolupráci Ministerstva zemědělství www.mze.cz a Jihočeské univerzity (Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický) www.frov.jcu.cz  proběhl v letech 2006 – 2010 projekt sledování kontaminace ryb z volných vod. Cílem tohoto projektu bylo sledovat zatížení ryb žijících na území České republiky vybranými toxickými látkami ve svalovině a posuzovat případná rizika pro jejich konzumenty. Pro posouzení zdravotního rizika plynoucího z konzumace ryb byly sledovány těžké kovy (rtuť a její toxická forma methylrtuť, kadmium a olovo) a nebezpečné organické látky (DDT a PCB). Více informací o projektu a celé zprávy za jednotlivé roky naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci Potraviny > Bezpečnost potravin > Monitoring cizorodých látek. 

 Distribuci letáků (zdarma) zajišťuje Informační centrum bezpečnočnosti potravin Ministerstva zemědělství. Kontakt e-mail : olaf.deutsch@mze.cz, tel. 607 886 278

Odkaz na letáček zde