Bezpečnost potravin

Lepší zdraví a kvalita života spotřebitelů v EU

Vydáno: 13. 2. 2003
Autor:

Evropská komise financuje prostřednictvím 5. rámcového programu rozsáhlý projekt zaměřený na potraviny s prospěchem pro zdraví konzumentů. Uvedený projekt zahrnuje širokou oblast výzkumu. Je tvořen osmi samostatnými projekty, které se vzájemně doplňují.

Evropská komise prostřednictvím 5. rámcového programu financuje výzkumný projekt pod názvem PROEUHEALTH, který je zaměřen na potraviny, funkčnost trávicího traktu a zdraví spotřebitelů. Na uvedeném projektu spolupracuje 64 různých výzkumných skupin ze 16 evropských zemí. Projekt je tvořen celkem osmi vzájemně se doplňujícími projekty spadajícími do čtyř kategorií, a to:

A. Vývoj výzkumných nástrojů
Projekt 1: MICROBE DIAGNOSTICS
Stanovení složení a aktivity mikroorganismů molekulárními prostředky.
Více informací: projekt 1.

B. Objasnění mechanismů
Projekt 2: DEPROHEALTH
Výběr probiotik pro mechanistické studie probiotického účinku. Druhá generace probiotik.
Více informací: projekt 2.

Projekt 6: PROPATH
Molekulární a mechanistické objasnění funkčnosti pro- a prebiotik při inhibici patogenních mikroorganismů.
Více informací: projekt 6.

Projekt 8: EU and MICROFUNCTION
Odhad interakcí mezi humánní střevní mikroflórou a hostitelem.
Více informací: projekt 8.

C. Vyšetřování účinků na zdraví
Projekt 3: PROGID
Probiotika jako terapeutické prostředky pro IBD (zánětlivé onemocnění střev); chronické poruchy střev.
Více informací: projekt 3.

Projekt 4: CROWNALIFE
Funkční potraviny, střevní mikroflóra a zdravé stárnutí.
Více informací: projekt 4 a CROWNALIFE.

Projekt 7: PROSAFE
Vyhodnocení biologické bezpečnosti probiotických mléčných bakterií používaných pro humánní účely.
Více informací: projekt 7.

D. Technologie probiotik a prebiotik
Projekt 5: PROTECH
Funkčně zdokonalená probiotika a prebiotika.
Více informací: projekt 5.

Ve dnech 1.–3. února 2002 se konala první pracovní schůzka k projektu PROEUHEALTH. Organizoval ji VTT Biotechnology, Finland (koordinátor projektu). Sborník abstraktů a posterů z této akce je k dispozici  na internetové adrese workshop 2002.
Druhý workshop se bude konat ve dnech 3.–5. března 2003 ve městě Taormina na Sicílii. Do sekce 1 jsou zařazeny referáty týkající se jednotlivých komplementárních projektů. Sekce 2 je věnována příspěvkům na téma “Rakovina a stárnutí: úloha potravin při vzniku a v prevenci ”. Na program jsou zařazeny tyto příspěvky:
– Potraviny a střeva – perspektiva z hlediska medicíny
– Symbiotika a prevence rakoviny u lidí
– Funkční potraviny proti rakovině tlustého střeva
– Antioxidanty a rakovina tlustého střeva
– Strava a rakovina tlustého střeva
– Potraviny a stárnoucí populace: co můžeme udělat?

Sekce 3 se bude zabývat problémy spotřebitelů a potravinami pro specifické skupiny populace:
– Zdraví jako kvalitativní faktor u potravinářských výrobků
– Potraviny a prevence osteoporózy
– Studie zabývající se poruchami při stravování a obezitou
– Faktory, které ovlivňují u spotřebitele výběr zdravých potravin
Program semináře je k dispozici na adrese workshop 2003.

Informační brožura o celém projektu je k dispozici zde.