Bezpečnost potravin

Legislativní předpisy EU týkající se potravinářských aditiv

Vydáno: 19. 6. 2008
Autor:

Přehled legislativy EU zaměřené na aditiva. Nová směrnice Komise 2008/60/ES o čistotě sladidel.

Legislativa Společenství týkající se potravinářských aditiv se skládá z rámcové směrnice a tří specifických směrnic, které se zaměřují na:
– barviva,
– sladidla,
– ostatní potravinářská aditiva.
 
Legislativa Společenství pro potravinářská aditiva je založena na principu, že lze používat pouze ta aditiva, která jsou výslovně povolena. Většina potravinářských aditiv lze používat do konkrétních potravin a to v omezeném množství. Pokud není stanoven množstevní limit, musí se aditiva používat ve shodě se správnou výrobní praxí, tj. pouze v množství nezbytném k dosažení požadovaného technologického účinku.
 
Potravinářská aditiva se schvalují pro použití pouze tehdy, pokud:
– jsou nezbytná z technologických důvodů,
– jejich použití nevede ke klamání spotřebitelů,
– nepředstavují zdravotní riziko pro spotřebitele.
 
Dříve, než je potravinářské aditivum schváleno, vyhodnocuje jeho nezávadnost Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
 
Přehled legislativy EU týkající se potravinářských aditiv (v češtině)
 
Směrnice Rady 89/107/EHS z 21.12.1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských aditiv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě; novelizována směrnicí 94/34/ES;
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES z 30.6.1994 o barvivech pro použití v potravinách;
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES z 30.6.1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách; novelizována směrnicemi:
96/85/ES
98/72/ES
2001/5/ES
2003/114/ES
2006/52/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES z 20.2.1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla; novelizována směrnicemi:
96/85/ES
98/72/ES
2001/5/ES
2003/114/ES
2006/52/ES
Rozhodnutí Komise 2002/247/ES z 27.3.2002 o pozastavení uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek obsahujících potravinářskou přídatnou látku E 425 konjac;
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES z 13.4.2004, které pozastavuje uvádění na trh a dovoz želé cukrovinek ve tvaru minipohárků obsahujících potravinářské přídatné látky E 400–E 407, E 407a, E 410, E 412–E 415, E 417–E 418;
Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 z 26.7.2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinářského barviva.
 
Všechna schválená potravinářská aditiva musí dále splňovat kritéria pro čistotu, která jsou stanovena podrobně ve třech směrnicích Komise:
 
Směrnice Komise 2008/60/ES ze dne 17.6.2008 (kodifikovaná verze směrnice 95/31/ES), kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se sladidel pro použití v potravinách;
Směrnice Komise 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách; novelizovaná směrnicemi:
99/75/ES
2001/50/ES
2004/47/ES
2006/33/ES
Směrnice Komise 96/77/ES, kterou se stanoví specifická kritéria čistoty pro čistotu týkající se potravinářských aditiv jiných než barviva a náhradní sladidla; novelizovaná směrnicemi:
96/86/ES
2000/63/ES
2001/30/ES
2002/82/ES
2003/95/ES
2004/45/ES
2006/129/ES