Bezpečnost potravin

Látky vyškrtnuté z registru aromat

Vydáno: 9. 7. 2005
Autor:

Rozhodnutím ES 2005/389 se z registru látek určených k aromatizaci potravin vyřazuje propyl-4-hydroxybenzoát a pentan-2,4-dion.

Rozhodnutím ES 2005/389  (OJ L 128, 21.05.2005, s.73) se z registru látek určených k aromatizaci potravin, vydaného rozhodnutím 1999/217, vyřazuje propyl-4-hydroxybenzoát (propyl paraben, FL 09.915) (FL je číslo databázového systému FLAVIS) negativně působící na pohlavní hormony, pro který nelze stanovit hodnotu NOAEL ani ADI a také genotoxický (in vitro i in vivo) pentan-2,4-dion (FL 07.191). Výše uvedený Registr není úplným pozitivním seznamem aromat, ale seznamem, jehož cílem je ochrana duševního vlastnictví výrobců schválených aromat.
Rozhodnutí o vyškrtnutí výše uvedených látek vychází z nařízení 2232/96 určujícího postup stanovení pravidel pro hodnocení aromat, dále ze stanoviska EFSA k para-hydroxybenzoátům (parabenům) z 13. 7. 2004
a http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_opinions/815_de.html z 7. 12. 2004.

EU Food Law, 2005, č. 213, s. 11 – 12

Poznámka:
Česká vyhláška 304/2004 Sb. ve znění vyhlášky 152/2005 Sb. o přídatných látkách
zatím omezuje používání PHB (esterů kyseliny parabenzoové a jejich solí E 214 – E 219) na výjimečné případy (povrch masných výrobků, snacky, cukrovinky, tekutá stolní sladidla).
Vyhláška 447/2004 Sb. o látkách určených k aromatizaci potravin
stanovující látky, které mohou být použity jako součást aromat, zatím zahrnuje jako konzervační látky i parabeny E 214 – E 219 (E 216 a E 217 jsou propyl-paraben a jeho sodná sůl).

Další informace:
Výsledky hodnocení bezpečnosti aromatizujících látek