Bezpečnost potravin

Látky určené k aromatizaci

Vydáno: 24. 3. 2011
Autor:

Příručka CIAA k nařízení (ES) č. 1334/2008.


Evropská konfederace výrobců potravin a nápojů (CIAA) vydala manuál (viz příloha) k nařízení (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu. Cílem manuálu je objasnit hlavní problematiky, které musí vzít do úvahy výrobci potravin, výrobci aromat a jiné subjekty, kterých se uvedené nařízení týká.

Příručka je rozdělena do těchto kapitol:

Kapitola 1: krátký přehled problematiky a definic uvedených v nařízení, včetně některých názorných příkladů.
Kapitola 2: časový harmonogram implementace nařízení; další informace a národní specifické problémy jsou uvedeny v Příloze I.
Kapitola 3: popis aromat z hlediska odbytu; použití termínu “natural”.
Kapitola 4: možnosti uvádění aromatizujících látek na seznamu složek aromatizovaných výrobků; různé příklady.
Kapitola 5: nežádoucí látky, jak jsou uvedeny v Příloze III nařízení.
Kapitola 6: komunikace a monitoring příjmu.
Kapitola 7: organoleptické kontroly.
Příloha I: časový harmonogram pro aplikaci nařízení.
Příloha II: hlavní rozdíly mezi nařízením (ES) 1334/2008 a dřívější směrnici 88/388/ES.

Příloha: CIAA Flavourings Guidelines (pdf, 1,82 MB, 26 stran)

Zdroj: CIAA

Členem CIAA je Potravinářská komora ČR.