Bezpečnost potravin

Lanthanidy a další méně obvyklé kovy v houbách

Vydáno: 2. 4. 2002
Autor:

analýzy 30 méně obvyklých prvků, rozdíl mezi pěstovanými a volně rostoucími houbami, nebezpečí z vysokého příjmu hliníku

O houbách je známo, že akumulují nejrůznější stopové prvky včetně těžkých kovů. Údaje o méně obvyklých prvcích v houbách se vyskytují výjimečně. Na obsah lanthanidů upozornila studie Arugueta a kol. z r. 1998.
Analýzy asi 30 chemických prvků ve 12 druzích pěstovaných hub a 35 druzích volně rostoucích hub ukázaly, na výskyt významných množství kovů vzácných zemin. Pokud jde o skupinu cer, lanthan a neodym (ty tvoří asi 80 % z veškerých 14 kovů vzácných zemin) obsahují jich dohromady pěstované houby všeobecně méně než 0,1 mg/kg sušiny. Avšak v 19 volně rostoucích druzích hub bylo nalezeno více než 1 mg těchto tří prvků/kg. Tato skutečnost však nesouvisela s druhy hub. Zvláště bohaté na tyto prvky byly houby sesbírané v lokalitě poblíž dřívějšího dolu (Malcantone ve švýcarském kantonu Tessin). Současně s těmito prvky však byla v uvedených houbách zjištěna 500 až 1000krát vyšší množství hliníku (1000 – 6000 mg/kg), železa a často také vysoké obsahy vápníku. Zajímavostí byly také méně se vyskytující trojmocné prvky jako yttrium, galium a scandium společně s určitým množstvím toru (celkové množství odpovídalo 5 – 10 % zjištěných kovů vzácných zemin).
I když stanovení limitních hodnoty pro prvky vzácných zemin není považováno za nutné, mohlo by se při značné konzumaci určitých hub dosáhnout vyššího příjmu hliníku, než je provizorně stanovené tolerovatelné týdenní množství 7 mg/kg tělesné hmotnosti (JECFA, 1989). Chronická toxicita lanthanidů a dalších zde uváděných méně obvyklých prvků vyskytujících se v houbách, ať už samotných nebo v kombinaci, je prakticky neznámá. Proto z důvodu vysoké koncentrace potenciálně toxických prvků je třeba odrazovat od nadměrné pravidelné konzumace volně rostoucích hub.
Dtsch. Lebensm. Rdsch. 98, 2002, č. 3, s.82 – 87