Bezpečnost potravin

Kyslíkový test pro potraviny v plastových obalech

Vydáno: 9. 3. 2006
Autor:

Rychlý test společnosti Wild “P.E.T. proof®“ na stanovení vlivu kyslíku na nápoj v plastovém obalu.

Pomocí nového rychlého testu německé společnosti Wild, Heidelberg, “P.E.T. proof®“ je možno stanovit vliv kyslíku na nápoj v plastovém obalu, a to v době kratší než tři týdny. Test P.E.T. proof byl původně zamýšlen pouze pro stanovení vlivu kyslíku na nealkoholické nápoje v plastových obalech, podle společnosti je ale použitelný pro všechny typy pasivních bariérových obalů. Postup již byl patentován v Evropě, Japonsku a USA. Na trhu nealkoholických nápojů se zřetelně prosazuje trend přechodu od skleněných lahví k nerozbitným plastovým obalům z PET(polyetylentereftalát). Pro obaly z tohoto materiálu je charakteristická propustnost plynů. Penetrace atmosférického kyslíku lahví je kritickým procesem, protože vedle teploty a světla je kyslík hlavním faktorem účastnícím se stárnutí potravin. Test P.E.T proof je první alternativní test stability a/nebo trvanlivosti pro PET lahve, který monitoruje výrobek v „reálném čase“ po celou dobu jeho životnosti. PET lahve budou podle všech předpokladů dominovat na trhu nápojových obalů ještě několik let, bez ohledu na zvyšování cen plastů. Teoretické modely predikce vlivu plynu na výrobky během jejich doby údržnosti slouží podle společnosti Wild pouze pro orientaci. Existující rychlé testy založené na vystavení výrobků zvýšené teplotě nepodávají přesný ani dlouhodobý obraz. Pro výrobce potravin a nápojů je důležité pokud možno co nejpřesněji odhadnout, jak se jejich výrobky budou chovat během skladování a po celou dobu své životnosti. Tyto informace napomáhají předcházet kažení výrobků a bezpečně zajistit  jejich kvalitu, zaručující reputaci společnosti u spotřebitelů.
http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=66103-wild-plastic-packaging-test