Bezpečnost potravin

Kyselina listová může snižovat riziko infarktu a mrtvice

Vydáno: 28. 11. 2002
Autor:

Kyselina listová může při nízké hladině homocysteinu v krvi snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, žilní trombózy a mrtvice. Může se dodávat ohroženým skupinám pacientů v tabletách, nebo celé populaci plošně formou fortifikace potravin jako prevence.

Výsledky výzkumu prezentované v posledním čísle časopisu British Medical Journal naznačují, že kyselina listová může velmi výrazně redukovat riziko vzniku srdečních onemocnění, žilní trombózy a mrtvice. Tyto závěry vycházejí z jasně definovaných důkazů o tom, že příčinou kardiovaskulárních onemocnění je zvýšená koncentrace homocysteinu. Kyselina listová může hladinu homocysteinu snižovat. Pracovníci z univerzity v Ulsteru již počátkem tohoto roku referovali o tom, že kyselina listová a další tři vitaminy skupiny B mohou zabraňovat vysoké akumulaci  homocysteinu v krvi. Analyzovali více než 100 studií, zabývajících se vztahem mezi sérovým homocysteinem a kardiovaskulárními onemocněními. Některé z nich byly zaměřeny na výskyt genetických mutací, které zvyšují homocystein (genetické studie), ostatní na homocystein ve vztahu k riziku onemocnění (prospektivní studie). Výsledky studií obou typů byly velmi podobné – přesvědčivé důkazy o tom, že spojitost mezi homocysteinem a kardiovaskulárním nemocněním je kauzální. Na tomto základě odhadují výzkumníci, že kyselina listová může redukovat riziko ischemické choroby srdeční o 16 %, žilní trombózu o 25 % a  mrtvici o 24 %. Kyselina listová se může podávat v tabletách pacientům s vysokým rizikem (u nichž již existuje kardiovaskulární onemocnění, nebo jsou starší 55 let), nebo dodávat celé populaci formou fortifikace potravin, nebo je možné kombinovat oba způsoby dohromady jako bezpečný a levný prostředek prevence. Fortifikace potravin kyselinou listovou jako prevence vrozených defektů novorozenců (spina bifida) se již provádí v USA, Kanadě a v Chile. Evropa prozatím volí přístup obezřetnější – britský Úřad pro potravinové standardy nedávno rozhodl nedoporučovat fortifikaci obilí vzhledem k tomu, že dosud nejsou dostatečně prozkoumány potenciální negativní vlivy. Nicméně řada lékařských odborníků vidí fortifikaci jako účinný a nenákladný způsob prevence defektů páteře u novorozenců a starosti s bezpečností fortifikace potravin jako přehnané. Kyselina listová se přírodně vyskytuje v zelené listové zelenině, ovoci, ořeších a luskovinách.
BMJ, 325, 2002, s. 1202–1206