Bezpečnost potravin

Kyselina listová je prospěšná nejenom pro nastávající matky

Vydáno: 12. 10. 2002
Autor:

vrozené vady páteře u novorozenců, zabránění  akumulaci homocysteinu, který je rizikovým faktorem pro vznik srdečních onemocnění a mrtvice, doporučený dostatečný přívod všech vitaminů skupiny B

Výzkum prováděný na univerzitě v Ulsteru ukázal, že kyselina listová není pouze ochranou proti vrozeným vadám (spina bifida, aj.) u novorozenců, ale může být i prevencí srdečních onemocnění a mrtvice. Bylo totiž zjištěno, že kyselina listová a další tři vitaminy skupiny B (B12, B6  B2) mohou zabraňovat akumulaci vysokého množství homocysteinu, který je rizikovým faktorem pro vznik těchto chorob. Riziko vysoké hladiny homocysteinu v krvi je obdobné riziku vysoké hladiny cholesterolu, zvýšeným přívodem kyseliny listové lze ale hladinu homocysteinu poměrně snadno snížit. Příznivé účinky vitaminu B12 a B6 v tomto směru byly prokázány již dříve. Četné výzkumy kyseliny listové, zaměřené zpočátku především na nastávající matky, časem přerostly původní rámec, když se ukázalo, že není důležitá pouze pro ženy, ale že její účinky mají mnohem širší záběr. Výzkum potvrdil, že důležitou roli v prevenci srdečních onemocnění a mrtvice hraje i vitamin B2 (riboflavin). Asi 12 % lidí má v důsledku zvláštního genetického vybavení predispozici k vysoké hladině homocysteinu. Riboflavin, který je obsažen v především mléce, jogurtech a dalších mléčných výrobcích, u těchto osob do jisté míry zabraňuje hromadění homocysteinu. Ukazuje se, že při správném příjmu riboflavinu je možno genetickou predispozici ke zvýšené hladině homocysteinu překonat. Je to klasický případ toho, co vědci nazývají genově-nutriční interakcí. Pro prevenci zvýšené hladiny homocysteinu u celé populace, včetně jedinců s genetickou predispozicí, se proto doporučuje dostatečný přívod všech čtyř vitaminů skupiny B.
http://www.ulst.ac.uk/