Bezpečnost potravin

Kvalita ryb v českých a moravských tocích

Vydáno: 21. 10. 2008
Autor:

Informační brožura vydaná MZe v říjnu 2008.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým zahájily v roce 2006 projekt “Kontaminace ryb z volných vod”. Cílem tohoto projektu je sledovat zatížení ryb žijících na území České republiky vybranými toxickými látkami ve svalovině a posuzovat případná rizika pro jejich konzumenty. Mezi sledované toxické látky patří: těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo), dále DDT a PCB.
V informačním letáku (viz příloha) jsou uvedeny výsledky šetření, která byla provedena ve vybraných lokalitách (vodních tocích).
 
Příloha: Kvalita ryb v českých a moravských tocích (pdf, 390 kB, 16 stran)
 
Zdroj: MZe