Bezpečnost potravin

Kvalita ryb v českých a moravských tocích

Vydáno: 13. 7. 2009
Autor:

Informační leták MZe z monitoringu ryb v letech 2006–2008.

Na základě spolupráce MZe a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (VÚRH) byl zahájen v roce 2006 projekt pod názvem Kontaminace ryb z volných vod. Cílem tohoto projektu je sledovat, jak jsou ryby v tocích na území České republiky zatíženy vybranými toxickými látkami ve svalovině, a ze získaných údajů pak vyhodnocovat rizika z konzumace těchto ryb pro spotřebitele.

Více informací o projektu je k dispozici na internetových stránkách MZe a v informačním letáku (viz příloha).
 
Příloha: Kvalita ryb v českých a moravských tocích (pdf, 1,13 MB, 24 stran)
 
 
Mapa sledovaných lokalit (2006–2008)