Bezpečnost potravin

Kvalita ryb v českých a moravských tocích 2006 – 2010

Vydáno: 24. 8. 2011
Autor: MZe

Projekt MZe a Jihočeské univerzity sledující kontaminaci ryb z volných vod.

Ve spolupráci Ministerstva zemědělství (Úřad pro potraviny, odbor bezpečnosti potravin) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický) proběhl v letech 2006 – 2010 projekt sledování kontaminace ryb z volných vod.

Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organismus si je nedokáže sám vytvořit. Obsahují také vysoce biologicky hodnotné bílkoviny a další nezbytné látky (např. vitaminy a mikroprvky).

Vyvážená dieta se zastoupením ryb přispívá k prevenci onemocnění srdce a cév, u dětí podporuje zdravý růst a vývoj tělesných tkání. U ryb a vodních živočichů se však může vyskytnout určité množství škodlivých látek. Nejnižší koncentrace těchto látek jsou zjišťovány u ryb z akvakultur (tržní ryby, popř. násady pro volné vody). 

Cílem tohoto projektu bylo sledovat zatížení ryb žijících na území České republiky vybranými toxickými látkami ve svalovině a posuzovat případná rizika pro jejich konzumenty. Po porovnání s toxikologickým limitem byla úroveň kontaminace v rybí svalovině velikostně a hmotnostně definovaných ryb pro zjednodušení převedena na počet porcí (1 porce = 170 g), které může konzument (sportovní rybář) sníst za měsíc. Konzumace tohoto množství rybího masa pro člověka o průměrné hmotnosti 70 kg neznamená zdravotní riziko. V tabulkách jsou uvedeny velikostní charakteristiky analyzovaných ryb a maximální počet porcí doporučených pro konzumaci konkrétního druhu v dané velikostní kategorii.

V pořadí pátá brožura, kterou vydalo Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zemědělství:
Kvalita ryb v českých a moravských tocích“ (pdf, 2,7 MB)