Bezpečnost potravin

Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí

Vydáno: 30. 4. 2009
Autor: berankova1

Odborná publikace vydaná Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV.

Charakteristickým rysem současnosti je úzká vzájemná provázanost všech článků potravinového řetězce. Tato spolupráce je nezbytná v tvrdé konkurenci na domácím i zahraničním trhu a právě kvalita surovin a finálních produktů je základním předpokladem úspěchu. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů České akademie zemědělských věd vydal začátkem roku 2008 odbornou publikaci „Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí“.
Publikace zachycuje současný stav a předpokládané perspektivy vývoje na tomto úseku. Kniha je určena pro širší odbornou, ale i laickou spotřebitelskou veřejnost, pracovníky výzkumu, zemědělské a potravinářské praxe, zdravotnictví, kontroly, nákupu i obchodu a pro vysoké a střední školy. Vysoká úroveň publikace je zaručena autorským týmem specialistů na jednotlivé úseky pod vedením doc. Ing. Jaroslava Prugara, DrSc.
Kniha seznamuje s různými pojmy souvisejícími s kvalitou a jejím hodnocením u našich hlavních plodin (obiloviny, olejniny, luskoviny, zelenina, ovoce, lesní plodiny, brambory, cukrovka, chmel, léčivé a kořeninové rostliny, alternativní plodiny, produkty ekologického zemědělství, houby, řasy a nižší rostliny), s žádoucími i nežádoucími obsahovými látkami – s možnostmi ovlivňovat jejich výskyt v produktech geneticko-šlechtitelskými cestami či agroekologickými a technologickými opatřeními. Dále je pozornost věnována analytickým metodám, některým mýtům, způsobům falšování, metodám řízení a kontroly, marketingu a etice v zemědělské a potravinářské praxi.

Více: Zemědělská a potravinářská knihovna