Bezpečnost potravin

Kvalita potravin z ekologického zemědělství

Vydáno: 29. 11. 2002
Autor:

Seminář s mezinárodní účastí, který se uskuteční 7. února 2003 na VŠCHT Praha v rámci projektu EU FlairFlow4.

Diskusní mezinárodní seminář organizovaný VŠCHT Praha v rámci projektu Evropské unie FlairFlow4 se uskuteční 7. února 2003 na VŠCHT Praha. Na program semináře jsou předběžně zařazeny tyto příspěvky:
– Informace o projektu FlairFlow4
– Nutriční kvalita a chemická bezpečnost organických potravin – příkladová studie z Finska
– Faktory ovlivňující kvalitu potravin v organickém zemědělství (Švédsko)
– Kontrola ekologického zemědělství ve vztahu k integračnímu procesu v rámci struktur EU (ČR, KEZ)
– Situace v oblasti ekologického zemědělství v ČR (ČR, VÚZE)
– Hodnocení kvality vybraných druhů zeleniny z ekologického zemědělství – porovnání s konvenčními produkty (ČR, VŠCHT)

Na internetové adrese flairflow4.vscht.cz (v sekci diskuse, semináře) je ke stažení přihláška na uvedený seminář.