Bezpečnost potravin

Kvalita a cena ovčího a kozího mléka v Evropě

Vydáno: 3. 8. 2002
Autor:

hlavní produkční země EU, parametry pro určení ceny

Výroba ovčího a kozího mléka je v rámci EU koncentrovaná v Řecku, Španělsku, Francii a Itálii, a tam je soustředěna do určitých produkčních zón. Mléko se většinou používá na výrobu sýrů, i když velké množství ovčího a kozího mléka se konzumuje přímo hlavně ve Francii a Itálii, zatímco v Řecku a Španělsku se často míchá s kravským a nevyužívá se speciálně. V těchto čtyřech zemích se ročně vyrobí kolem 550 000 t ovčích a kozích sýrů. Většinou se vyrábějí průmyslově, ale v Řecku velmi často u chovatelů (35 %).
Mikrobiologická jakost je z hygienicko-zdravotního i technologického hlediska i v uvedených zemích EU velmi problematická. Systém plateb za mléko na základě jakosti je v zemích EU velmi rozdílný. Obvykle se bere v úvahu obsah tuku, bílkovin nebo tzv. využitelné sušiny (tuky a bílkoviny) a v poslední době také mikrobiologická jakost. Pro hodnocení ovčího mléka se doporučuje využitelná sušina, celkový počet bakterií, počet sporotvorných bakterií, somatické buňky a přítomnost listerií. Cena kozího mléka se stanovuje na základě ceny za 1 g bílkovin resp. tuku a odečítají se srážky za každých 100 000 bakterií nad normovanou hranici, ale u ostatních parametrů se způsob oceňování stále diskutuje.
Původní článek uvádí tabulky s průměrnými cenami ovčího a kozího mléka v zemích EU v r. 1998. V Itálii byla v r. 1999 průměrná cena ovčího mléka 1 170 ITL/l a kozího 850 ITL/l.
Mliekarstvo, 33, 2002, č. 1, s. 38–41