Bezpečnost potravin

Kvalita a bezpečnost potravin

Vydáno: 15. 1. 2009
Autor:

Nová příručka ekologického zemědělství.

Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU vydává novou příručku ekologického zemědělství, která je překladem originálu, jenž vydal FiBL, švýcarský výzkumný ústav ekologického zemědělství.

Příručka přináší zájemcům o ekologické zemědělství aktuální výsledky výzkumů v oblasti kvality biopotravin a jejich zdravotní nezávadnosti zejména v porovnání s potravinami z konvenční produkce.
Publikace čtenáře seznamuje s pojmem kvality biopotravin jako mnohostranného konceptu, který zasahuje do celé řady oblastí, od výživových charakteristik až po holistické, celostní vnímání kvality potravin. Na základě výsledků mnoha studií příručka poskytuje informace o srovnání produkčních systémů konvenčního a ekologického zemědělství vzhledem ke kvalitě jeho produktů, konvečních potravin a biopotravin.
Na řadě příkladů poukazuje na rozdíly mezi produkty těchto dvou systémů hospodaření a výroby potravin. Srovnání zde docházejí především obsahy výživově žádoucích látek jako jsou bílkoviny, vitamíny, antioxidanty atd., ale také nežádoucích látek tzn. zbytky pesticidů, těžké kovy či patogenní mikroorganismy.
Příručka krátce pojednává o výsledcích studií dopadu konzumace biopotravin na lidské zdraví, a také o rozdílech v senzorické či chuťové kvalitě mezi produkty konvenčního a ekologického zemědělství. Informace prezentované v publikaci jsou založeny na důvěryhodných vědeckých studiích, jejichž výčet najdete v obsáhlé bibliografii.
Publikaci je možné objednat za distribuční poplatek 40,- Kč na tel.: 272 660 501 či na info@biospotrebitel.cz, případně osobně vyzvednout zdarma na adresách:  IC PRO-BIO LIGY Kubatova 1/32 102 00 Praha 10
Bioinstitut, o.p.s. Křížkovského 8 771 47 Olomouc
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Nemocniční 53 787 01 Šumperk
Příručka byla vytvořena v rámci projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který je financován Ministerstvem zemědělství. Více o projektu naleznete na stránkách www.pro-bioprojekt.cz.