Bezpečnost potravin

Kvalita a bezpečnost potravin v Evropě

Vydáno: 22. 10. 2006
Autor:

Je k dispozici publikace – přehled výzkumných projektů EU řešených v 5. prioritě 6. rámcového programu V&V.

Publikace Evropské komise, GŘ pro výzkum. Jde o druhé vydání přehledu výzkumných projektů řešených v EU, v 6. rámcovém programu výzkumu, v prioritě 5.: kvalita a bezpečnost potravin.

Oblasti, na které se výzkumné projekty zaměřovaly:
– Celkový potravinový řetězec
– Epidemiologie nemocí souvisejících s potravinami a alergií
– Dopad potravin na zdraví
– Procesy “dosledovatelnosti” (traceability) ve výrobním řetězci
– Metody analýzy, detekce a kontroly
– Bezpečnější a ekologicky příznivější výrobní metody a technologie
– Dopad živočišných krmiv na lidské zdraví
– Zdravotní rizika z životního prostředí

Příloha 1: Food quality and safety in Europe (obálka)
Příloha 2: Food quality and safety in Europe (obsah; 11,52 MB, 153 stran)

Knihkupectví EU