Bezpečnost potravin

Kukuřice kontaminovaná během lodní dopravy z Číny

Vydáno: 13. 8. 2004
Autor:

Kukuřice importovaná z Číny na Nový Zéland byla kontaminována olovem v průběhu dopravy, zdrojem kontaminace byla použitá loď, která předtím sloužila k přepravě obohacené olověné rudy.

Úřad pro bezpečnost potravin Nového Zélandu (NZFSA) oznámil, že zdrojem kontaminace olovem byla u kukuřice importované z Číny s největší pravděpodobností loď, použitá k dopravě kukuřice z Číny na Nový Zéland. NZFSA ve spolupráci s celními úřady zjistil, že inkriminovaná loď, MV Athena, byla v červnu 2003 použita k přepravě obohacené olověné rudy mezi dvěma australskými přístavy. Před cestou do Číny a naložením kukuřice sloužila loď ještě k dopravě stavebního dřeva do Japonska a Koreje. Je pravděpodobné, že lodní prostor nebyl po přepravě koncentrátu olověné rudy dostatečně vyčištěn a byl následně zdrojem kontaminace kukuřice olovem. NZFSA je přesvědčen, že všechny potravinářské výrobky obsahující zvýšené množství olova pocházejícího z kontaminované kukuřice byly staženy z prodeje a upozorňuje, že zdravotní riziko pro každého, kdo by zkonzumoval kontaminované výrobky je minimální, protože i zjištěné hladiny olova jsou v rámci přípustných hodnot. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com