Bezpečnost potravin

Krizový tým pro veterinární záležitosti Společenství

Vydáno: 5. 12. 2008
Autor:

Složení týmu expertů pro krizové veterinární záležitosti v EU v roce 2008/2009.

V případě výskytu ohniska některých chorob zvířat nebo podezření na ně se od Komise požaduje, aby členským státům a třetím zemím poskytla pomoc prostřednictvím vysoce odborného epizootologického posudku.
Zejména v případě výskytu významných ohnisek chorob zvířat musí mít Komise promptně k dispozici řádné technické posudky z veterinární oblasti, aby mohla plnit své úkoly.
Rozhodnutím Komise 2007/142/ES byl proto zřízen krizový veterinární tým Společenství složený z odborníků v oblasti veterinární technické pomoci při kontrolních opatřeních týkající se chorob uvedených v příloze I směrnice Rady 82/894/EHS.
Členové týmu jsou jmenováni z řad odborníků v oblasti epizootologie, virologie, volně žijících živočichů, řízení eradikačních programů, laboratorní diagnostiky, organizace veterinárních služeb a regulačního rámce, sdělování rizik, řízení a jakékoli další oblasti tlumení chorob zvířat.
 
Kandidáty pro krizový tým navrhují členské státy. K dispozici je aktualizovaný přehled expertů pro práci v krizovém týmu v roce 2008/2009 (aktualizace k 5.12.2008).
Krizový tým má 91 členů, za ČR je do týmu delegován Petr Kučínský (SVS ČR – Odd. pro řešení krizových situací se sídlem v Brně).