Bezpečnost potravin

Krizové centrum AK ČR

Vydáno: 28. 8. 2002
Autor:

nabídky pomoci organizované agrární komorou ČR, adresy

Nabídky pomoci postiženým zemědělcům v zaplavených oblastech a také požadavky na materiální pomoc předáváme ihned na e-mailové adresy OAK a RAK. Tak se utváří přímé spojení mezi potřebnými a těmi, kteří nabízejí pomoc. Stejným způsobem je možno předat finanční výpomoc. Nabídky i požadavky oznamujte na krizové centrum AK ČR: e-mail: sekakcr@volny.cz, tel: 02/242 15 946.
Marketing ovoce, 9, 2002, č. 16, s. 7 (Šť)