Bezpečnost potravin

Kraj si nechal zpracovat materiály o stavu životního prostředí

Vydáno: 30. 1. 2003
Autor:

ŽP, studie se věnují protipovodňové ochraně, znečišťujícím látkám v ovzduší, odpadovému hospodářství či ochraně přírody, MHD

Moravskoslezský krajský úřad si nechal zpracovat koncepce pro jednotlivé oblasti životního prostředí. Dokumenty mají zmapovat nejen stávající situaci, ale navrhnout i konkrétní kroky pro řešení jednotlivých problémů. Materiály by se měl krajský úřad v budoucnu řídit například při rozhodování o přerozdělování peněz z krajského rozpočtu, řekl dnes novinářům zástupce hejtmana Zdislav Wantula (US-DEU).
Jednotlivé studie se věnují například protipovodňové ochraně, znečišťujícím látkám v ovzduší, odpadovému hospodářství či ochraně přírody.

Ke všem připravovaným materiálům se budou moci v následujících měsících vyjádřit také občané kraje, pro které budou na jednotlivá témata pořádány semináře. Během příštího týdne navíc občané na internetové adrese krajského úřadu www.kr-moravskoslezsky.cz , najdou odkazy na internetové stránky, na nichž budou vystaveny jednotlivé koncepce.

Jeden z připravovaných materiálů se například věnuje problematice škodlivých látek v ovzduší. Moravskoslezský kraj totiž stále patří k regionům s nejhorší kvalitou ovzduší. Přibližně na 40 procentech území jsou překračovány některé z limitů pro výskyt znečišťujících látek.

Jednou z možnosti, jak zkvalitnit ovzduší, je podle autorů koncepce například vyšší podpora městské hromadné dopravy. Právě k obdobným jednotlivým opatřením by měla mít možnost se na plánovaných seminářích vyjádřit i veřejnost.

Martina Kubíčková

e-mail: info@iceu.cz  
http://www.evropska-unie.cz

ICEU-EkoList