Bezpečnost potravin

Kozí mléko a produkce laktoferinu

Vydáno: 14. 5. 2004
Autor:

Aplikace výtažku z Echinacea purpurea přechodně snížila obsah mléčného proteinu a zvýšila produkci mléka. Došlo k podstatnému zvýšení obsahu mléčného laktoferinu a ke snížení počtu somatických buněk a počtu bakterií.

Stále vyšší zájem výrobců i konzumentů kozího mléka je dán jeho  vysokou stravitelnosti, nízkou alergicitou a příznivým chemickým složením, podobnějším lidskému mléku než je složení kravského mléka.
Hlavním problémem ve výrobě kozího mléka je dodržování  hygienických standardů především pro počet somatických buněk. Kozí mléko může obsahovat, vzhledem k odlišnému způsobu sekrece, mnohem větší počet somatických buněk než kravské mléko.  Mnoho výrobců z různých zemí není schopno dodržovat limity pro počet somatických buněk v mléce.
Programy na zvyšování hygienické kvality mléka nejsou zcela účinné především v případě kozího mléka. U kozích produktů brzdí zlepšování  kvality nedostatek specifických kriterií pro rozlišení původu ze zdravých nebo nemocných zvířat.
Vyloučení antibiotik z výživy hospodářských zvířat  vede ke hledání jejich alternativ; jednou z možností náhrady antibiotik je podpoření vlastního obranného systému organismu. 
Zvýšení produkce laktoferinu mléčnou žlázou je ověřovaná strategie pro zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy a kvality mléka. Laktoferin  má antibakteriální, antivirové, antiplísňové, antikarcinogenní a imunostimulační vlastnosti.
Pokus provedený v Polsku měl ověřit možnost zvyšování produkce laktoferinu a zlepšení zdravotního stavu mléčné žlázy stimulací vlastního obranného systému koz pomocí preparátu Echinapur. Přípravek obsahuje výtažek z rostliny Echinacea purpurea, která aktivuje imunitní systém.
Anim. Sci. Papers and Reports, 22, 2004, č. 1, s. 17-25